H+J saladbox.jpg

H+J at Selfridges (The Loft Staff Restaurant)